Vilkår og betingelser

NB: Ved bestilling av reise hos Ølreiser AS vil dere få tilsendt en betalingslink hos vår samarbeidspartner Latin Reiser AS. Latin Reiser er reisearrangør og stiller reisegaranti. Nedenfor står Latin Reisers generelle reisebetingelser:

Reisevilkår for reiser arrangert av Latin Reiser

Vilkårene gjelder for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om pakkereiser av 25. august 1995, § 2-1, med senere endringer.

En pakkereise er kombinasjoner av minst to reiseelementer som er tilrettelagt for å settes sammen, og hvor man forholder seg til samme kontraktspartner/selger.

Vilkårene er utformet i samsvar med pakkereiseloven og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven. Vilkårene samsvarer med og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene, og regulerer forholdet mellom avtalens parter: Latin Reiser som arrangør, og den/de reisende som forbruker.

Avtalens inngåelse og betaling

Avtalen mellom partene anses inngått når skjemaet er sendt inn, og påmelding er bindende. Latin Reiser er ubundet av bestillingen dersom minimimsbeløp for depositum ikke er betalt innen tidsfrist, dersom annet ikke er avtalt. Betalingslink for depositum blir sendt med forfall 2 dager etter bestilling. Her vil minimum depositum være Kr. 6000,-, men det vil også være mulig å betale en større del eller hele beløpet ved bestilling.  Vi vil så sende ut en faktura på det eventuelle restbeløpet med betalingsfrist 2 måneder før avreise.

Vi vil be om navn, passnummer og fødselsdato så tidlig som mulig, og det er viktig at alle data er korrekte og det beste er en scannet passkopi. Merk at det kan forekomme strenge utskrivning- og avbestillingsregler for flybilletter, hotell og landarrangement som tilsier høyere depositum eller sikring av innbetaling på et tidligere tidspunkt. Ved bestilling senere enn 2 måneder før avreise vil vi undersøke ledig plass på fly eller hoteller, og dersom det er plasser, vil vi be om full betaling via betalingslinken ved bestilling.

Pris

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter.

Latin Reiser tar forbehold om å endre priser og ytelser etc. som er beskrevet i program, på internett, i prisliste eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Den reisende har tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon, dersom omstendighetene utvikler seg i den reisendes favør, jfr. Pakkereiselovens § 4-5.

Varselet om prisøkning må være meddelt den reisende senest 30 dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Den reisende kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 30 dager før avreise.

En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir den reisende rett til å gå fra avtalen uten kostnader. Den reisende må i så fall gi Latin Reiser beskjed om at han vil benytte seg av hevingsretten innen 3 dager etter at varsel om prisforhøyelse er mottatt på hans adresse.

Avbestilling

De fleste kredittkortene har en reise-og avbestillingsforsikring som gjelder så lenge turen er betalt med kredittkortet. For betaling av restbeløpet for turen tar dessverre ikke kredittkort, men fakturaen kan betales i banken/nettbanken med kredittkort slik at eventuelle forsikringer kan opprettholdes. Dersom du kun ønsker avbestilling/reiseforsikring for denne turen, må du oppsøke et forsikringsselskap. Har du en eksisterende reiseforsikring bør du kontrollere om avbestillingsforsikring inngår i denne reiseforsikringen. Hvis ikke bør du oppsøke ditt forsikringsselskap for å ordne dette. Avbestillingsforsikringen må være betalt før du betaler for turen for at den skal være gyldig.

Avbestilling av reisepakker

  • Ved avbestilling inntil 30 dager før avreise beholder Latin Reiser 50% av turens pris.
  • Ved avbestilling fra 30 dager før avreise beholder Latin Reiser 100 % av turens pris.

Utlevering av billetter og vouchers

Billetter for rutefly vil bli sendt etter at vi har mottatt depostium. Når flybillettene er utskrevne vil det normalt ikke være mulig å endre flybillettene og det gis normalt ingen refusjon fra flyselskapene. Vouchers for hoteller og andre tjenester blir sendt ut ca. 15 dager før avreise.

Passene

Husk at navnet i passet skal nøyaktig tilsvare navnet i billetten dersom det ikke gjør det når du mottar dette brev må du umiddelbart si ifra til Latin Reiser. Husk at det er ditt ansvar at passene har en gyldighetstid på minst 6 mnd fra avreisen fra Norge.

Reisetider

De reisetidene som dere vil få er slik Latin Reiser har fått oppgitt fra flyselskapet. Vi i Latin Reiser kan dessverre ikke være ansvarlig for endringer i flytider/dager eller forsinkelser på flyene. Husk at det er ditt ansvar å rekke flyene slik at du legger tilstrekkelig marginer i din tilslutning.

Omkostninger og reiseforsikringer

Dersom du har problemer under din reise- husk da alltid å ta kvittering for dine utlegg og få kvitteringer for eksempel flyet er forsinket eller bagasjen ikke kommer frem i tide osv. Dette vil du trenge for å presentere din sak for ditt forsikringsselskap. Latin Reiser kan uansett ikke være ansvarlig for uforutsette hendelser under din reise.

Problemer underveis

Dersom det oppsår problemer underveis som du mener Latin Reiser skal hjelpe til med, må du kontakte oss umiddelbart som problemet oppstår ellers kan Latin Reiser ikke være ansvarlig for å løse problemet. Ved alvorlig sykdom av reiseleder eller guide vil Latin Reiser erstatte personene så langt det lar seg gjøre.

Eventuelle klager

Skulle det oppstå problemer på turen som skyldes Latin Reiser i henhold til deres bestilling kan det leveres inn en klage. Klagen må være hos Latin Reiser innen en uke etter avsluttet tur. Husk alltid kvitteringer. Eventuelle klager kan rettes skriftlig til contact@latinreiser.no.

  • Skulle det oppstå unaturlige problemer som er utenfor Latin Reiser sine myndigheter kan refusjon ikke kreves tilbake. Ved klimatiske forhold som forårsaker at utflukter ikke kan realiseres, at fly eller annen transport blir forsinket o.l.
  • Sykdom hos den reisende som hindrer den i å fortsette sin reise, eller tap av utflukter forårsaket av sykdom.
  • Jordskjelv eller andre naturkatastrofer som hindrer den reisende å realisere sine utflukter.
  • Krigs- eller terror handlinger i landet, eller politiske konflikter.
  • Handlinger forårsaket av turisten, som f. eks komme for sent til avtalt tid, endring av reiseprogram etter kundens ønske, kjøp av nasjonale verdigjenstander, kjøp av narkotika, brudd på nasjonale lover osv.

Kunden har ikke krav på tilbakebetaling for guideservice eller annen service man ikke er fornøyd med.

Dersom alvorlige eller akutte sykdommer inntreffer hos norsktalende reiseleder på gruppeturer vil Latin Reiser erstatte med en engelsktalende reiseleder eventuelt med norsktalende dersom det lar seg gjøre på kort varsel.

Reisegarantifondet

Latin Reiser stiller til enhver tid den lovbestemte garanti til Reisegarantifondet. Vær oppmerksom på at det er kun reiser som kommer inn under Lov om Pakkereiser av 01.10.1997, som dekkes av Reisegarantifondet.

Kontakt oss

ReisegarantifondetReisegaranti gjennom
Latin Reiser AS

© Kopirett – Ølreiser AS – Org.nr. 922179395
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Personvernerklæring | Vilkår og betingelser